Realitní kancelář vznikla v prosinci roku 1992, od té doby bez přestávky úspěšně působí zejména v okrese Jindřichův Hradec a přilehlých oblastech sousedních okresů.

Výhodou oproti řadě jiných kanceláří je vysoká odbornost (majitel je absolventem pětiletého studia oboru pozemních staveb na Stavební fakultě ČVUT Praha, soudním znalcem v oboru oceňování nemovitostí a držitelem koncesní listiny v oboru tržního oceňování nemovitostí, průběžně absolvuje školení v oboru a působí jako smluvní odhadce nemovitostí pro několik bank).

Krédem kanceláře je poskytování komplexních služeb na profesionální úrovni, s co možná nejmenším zatěžováním klienta a za rozumné ceny. Prvořadým zájmem je spokojenost a prospěch klienta.

Zprostředkování probíhá na základě řádné zprostředkovatelské smlouvy uzavírané podle typu nemovitosti obvykle na 4 až 6 měsíců s tím, že v případě výjimečného neúspěchu kanceláře klient nic neplatí.

Kancelář účtuje provizi pouze prodávajícímu, kupující platí kromě kupní ceny pouze správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí (1.000 Kč), na rozdíl od některých kanceláří, které si v rozporu s dobrými mravy berou provizi od prodávajícího i kupujícího (což maskují např. tím, že kupujícímu účtují náklady na právní služby).