Provize za zprostředkování prodeje Vaší nemovitosti:

- byt v J. Hradci: provize 3 % + DPH (3,63 % vč. DPH)

- ostatní nemovitosti v ceně do cca 2,5 mil. Kč: 4% + DPH (4,84 % vč. DPH)

- nemovitosti nad 2,5 mil. Kč: dle individuální dohody

Provize za zprostředkování pronájmu Vaší nemovitosti:

- byty, nebytové prostory : jednorázová provize ve výši 1 měsíčního nájemného + DPH 21 %

Co je vždy zahrnuto ve výše uvedené provizi:

- veškeré náklady kanceláře související s obstaráním kupujícího či nájemce Vaší nemovitosti

- umístění nabídky na internet (zejména Seznam.cz - Sreality.cz, Ceskereality.cz, atd.), inzerce v tisku (měsíčník NEON), ve vývěsních skříňkách a pod.

- vyhotovení kupní (resp. nájemní) smlouvy, návrhu na vklad do katastru a vypracování a podání přiznání k dani z převodu na FÚ

Co klient v kanceláři nikdy neplatí:

- žádné zálohy na provizi, provizi ani náklady v případě neúspěchu kanceláře (pokud kancelář nezajistí kupce nebo nájemce pro Vaši nemovitost, nic neplatíte).

Odměna za vyhotovení kupní, darovací, nájemní smlouvy (samostatně bez zprostředkování):

- cena od 2.500 Kč + DPH

Odměna za vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti podle cenového předpisu (tzv. "vyhláškový odhad"):

- ocenění bytu a garáže : cena od 1.000 Kč + DPH (1.210 Kč vč. DPH) + případné cestovní náklady (pouze u ocenění bytů a garáží mimo J. Hradec)

- ocenění rodinného domu, chalupy, zemědělské usedlosti - cena od 4.000 Kč + DPH (4.840 Kč vč. DPH) v závislosti na rozsahu nemovitosti a náročnosti posudku, u opakovaných posudků či hromadných zakázek sleva

- vyhotovení zjednodušeného stanoviska o tržní hodnotě (ceně obvyklé) nemovitosti (např. pro dědické řízení, vypořádání SJM či podílového spoluvlastnictví - cena od 2.000 Kč + DPH v závislosti na rozsahu nemovitostí (u bytů a garáží od 1.000 Kč + DPH)

- ocenění pozemků - cena od 500 Kč + DPH v závislosti na rozsahu pozemků a náročnosti posudku

Odměna za vyhotovení tržního ocenění:

- tržní ocenění bytu: cena od 2.500 Kč + DPH + případné cestovní náklady u bytů mimo J. Hradec

- tržní ocenění rodinného domu, chalupy, zemědělské usedlosti: cena od 4.000 Kč + DPH + cestovní náklady

- ostatní nemovitosti: cena dle rozsahu a náročnosti ocenění